dookoła zatoki botnickiej

a właściwie jej południowej części

Składam podziękowania firmie Aquarius za sprzęt pływający

www.aquariusport.com

i firmie Naviga za pomoc w testowaniu sprzętu nawigacyjno-ratowniczego.

www.naviga.pl
http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=08VF4cdrJoJnbLCfSxyO9aiV2zCONnYab
http://www.piotropacian.pl